Matura międzynarodowa
IB​​

Dla tych, którzy wierzą, że edukacja i marzenia nie muszą mieć granic.

Czym wyróżnia się program IB?

Program IB

Umiejętności przydatne w dalszej edukacji​

Dzięki licznym esejom program IB uczy umiejętności pisania prac badawczych, a co za tym idzie krytycznego myślenia, korzystania ze źródeł i wielu innych przydatnych na studiach umiejętności. ​

Nauka w praktyce​

W programie IB jest więcej praktycznego doświadczania i nauki w formie laboratoriów, eksperymentów czy przeprowadzania badań niż w standardowym polskim programie. ​

Wiele wysiłku i zaangażowania​

W IB odnajdą się osoby pracowite, wytrwałe i zmotywowane do zdobywania wiedzy. Nauki i projektów do zrealizowania jest naprawdę niemało, co wymaga od uczniów pewnych wyrzeczeń. ​

Rozwój osobisty

Program IB umożliwia rozwijanie się na polu naukowym poprzez wybór spośród szerokiego zakresu przedmiotów. Poza standardowymi lekcjami wspiera również realizowanie się poprzez aktywność twórczą, fizyczną oraz społeczną. ​

Ułatwiony wstęp na studia zagraniczne ​

Wielu uczniów IB decyduje się na studia za granicą. Z międzynarodowym dyplomem jest to często łatwiejsze, a specyfika programu IB skupia się do przygotowania do życia w globalnym społeczeństwie. ​

Nasza szkoła została założona przez absolwenta programu IB!

"Jako absolwent programu IB wiem doskonale, że zaliczenie 6 przedmiotów, w tym co najmniej 3 na HL, napisanie labów, EE, internali, zaliczenie (w moim przypadku) 16 egzaminów pisemnych i kilku ustnych, to dość duże wyzwanie dla licealisty. Wiem też jak mało nauczycieli zna program IB. Dlatego założyłem Foster High - aby pomóc uczniom w tym trudnym zadaniu i wskazać wielokrotnie sprawdzone, bezpieczne drogi do osiągnięcia jak najwyższego overall'a na dyplomie IB"

Michał Szumski

założyciel Foster High

Diploma Programme: Matura Międzynarodowa IB

Diploma Programme obejmuje dwa ostatnie lata liceum. Dwa lata poprzedzające naukę w ramach DP IB to tzw. preIB, które ma za zadanie przygotowywać uczniów do nauki w tym systemie.

Co składa się na program IB?

Program nauczania IB składa się z trzech kluczowych elementów tzw. core oraz sześciu grup przedmiotowych.

Trzy podstawowe elementy Diploma Programme to unikatowe wyzwania mające na celu poszerzenie zakresu edukacji uczniów.

Sześć grup przedmiotowych

Uczniowie Diplomma Programme dokonują wyboru 6 przedmiotów z określonych w programie grup:

Studies in Language and Literature

Language Acquisition

Individuals and Societies

Sciences

Mathematics

The Arts

Każda z grup przedmiotowych to różne przedmioty na poziomie standardowym i wyższym.

Co do zasady uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej grupy. Istnieje jednak wyjątek, czyli możliwość wyboru dodatkowego kursu z grup sciences, individuals and societies lub languages przy rezygnacji z przedmiotu z grupy the arts.

Łącznie uczniowie podejmują naukę 6 przedmiotów – 3 (lub 4) na poziomie wyższym (HL) oraz pozostałych 3 (lub 2) na poziomie standardowym (SL).

Przykład obrazujący możliwy wybór przedmiotów:

Studies in Language and Literature

Language A: literature HL

Language Acquisition

Language B SL

Individuals and Societies

Psychology HL

Sciences

Biology HL, Chemistry SL

Mathematics

Mathematics: applications and interpretation HL

The Arts

X

W czym możemy Ci pomóc?

Mathematics

Sciences

Jak wygląda system oceniania w programie IB?

45 punktów na dyplomie absolwenta

System IB opiera się na zróżnicowanych formach oceniania, takich jak egzaminy, prace pisemne (m.in. Internal Assessment), projekty, prezentacje i badania, które sprawdzają zarówno wiedzę, jak i umiejętności uczniów. Jego międzynarodowy charakter ma na celu zapewnienie jednolitego standardu na całym świecie. IB promuje refleksję uczniów na temat własnego uczenia się oraz holistycznie wspiera rozwój młodych ludzi, kładąc nacisk na myślenie krytyczne, komunikację i współpracę.

Na dyplomie absolwenta programu IB (International Baccalaureate) punkty przyznawane są na podstawie wyników z sześciu przedmiotów. Każdy z tych przedmiotów jest oceniany na maksymalnie 7 punktów, co daje łącznie 42 punkty.

Oprócz przedmiotów wybranych przez ucznia spośród 6 grup przedmiotowych absolwenci zdobywają także maksymalnie 3 punkty za dwa podstawowe elementy programu IB: TOK oraz EE (tabela obok). Aktywności podejmowane w ramach CAS nie są oceniane, jednak ich zrealizowanie i odpowiednie udokumentowanie jest warunkiem zdobycia dyplomu IB.

45 to zatem maksymalna liczba punktów do zdobycia:

42 za przedmioty (6×7 punktów) i 3 punkty za core (TOK i EE łącznie)

Aby otrzymać dyplom IB, uczniowie muszą spełnić jeszcze kilka ważnych warunków, z których najbardziej podstawowe to: zdanie wszystkich trzech elementów core oraz wszystkich przedmiotów i uzyskanie minimalnej łącznej sumy punktów (24 pkt).

Ale za co właściwie dostaje się punkty?

20% oceny stanowi wynik z Internal Assessment, który w przypadku przedmiotów ścisłych stanowi praca pisemna (esej badawczy).

80% oceny to External Assessment, czyli rezultat 3 (w przypadku niektórych przedmiotów 2) egzaminów końcowych tzw. papers stanowiących odpowiednik polskiej matury.

Znamy program matury międzynarodowej IB od podszewki

Korepetycje IB są sposobem na usystematyzowanie swojej wiedzy, zdobycie pewności siebie, uzyskanie wysokich wyników na egzaminie i ocen na świadectwie. Nasze zajęcia prowadzone są zgodnie z wymogami i oczekiwaniami programu Matury Międzynarodowej IB. W ich trakcie nauczyciele pomagają w tworzeniu projektów, zaliczaniu labów, pisaniu extended esejów i wspierają w zakresie zrozumienia bieżącego materiału z danego przedmiotu.

Zastanawiasz się:

Jakie są wymagania w ramach Matury Międzynarodowej IB?

Czy program Matury Międzynarodowej IB jest uznawany na całym świecie?

Jakie są korzyści z ukończenia programu Matury Międzynarodowej IB?

Jakie przedmioty są oferowane w programie Matury Międzynarodowej IB?

Czy program Matury Międzynarodowej IB jest trudny?

My znamy odpowiedzi na te pytania!​

Zapisz się na zajęcia

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Blog wujka Fostera