Co dają korepetycje? – 11 korzyści

Nie oszukujmy się, jako prowadzący mamy wyjątkową słabość do korepetycji i nasze zdanie na ich temat nie jest obiektywne. Postanowiliśmy więc przy pomocy ankiety dostarczyć Wam garść sensownych danych. Dzięki nim poznamy realne korzyści, jakich doświadczają uczniowie korzystający z korepetycji. W przeprowadzonej na koniec roku szkolnego ankiecie zebraliśmy odpowiedzi od ponad 70 uczniów. Przygotuj się na podróż pełną cytatów i doświadczeń osób, które skorzystały z dodatkowych lekcji w naszej szkole.

Z uzyskanych odpowiedzi wyciągnęliśmy samą esencję tematu – 11 obszarów, w których z perspektywy uczniów, widoczne są prawdziwe korzyści z korepetycji!

Przedstawienie spodziewanych korzyści z korepetycji

Korzyści z korepetycji, na które liczy każdy uczeń

1) Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania zadań

Jedna z uczennic napisała: dzięki korepetycjom “nauczyłam się rozwiązywać zadania, których wcześniej nie rozumiałam.” Zrozumienie to dopiero pierwszy krok, ale bez tego kroku daleko nie zajdziemy. A jakie to wspaniałe uczucie w końcu widzieć, po co się czegoś uczyliśmy. Doświadczyć jak teoria przekłada się na konkretne zależności, a równania prowadzą do prawidłowych rozwiązań.

Jak mówi jedna z uczennic, która zdecydowała się na korepetycje w Foster High: “nauczyłam się w bardziej praktyczny sposób wykorzystywać swoją wiedzę, co pomogło mi przede wszystkim w pewniejszym i skuteczniejszym rozwiązywaniu zadań.” Nauka przebiega coraz sprawniej, im więcej rozumiemy i praktykujemy, a korepetycje są do tego świetną okazją.

2) Uzupełnienie wiedzy szkolnej

Przy przeładowanych treściami programach nauczania nietrudno o zbyt pobieżne przerobienie niektórych tematów. Korepetycje to dodatkowy czas wygospodarowany na uzupełnienie brakującej wiedzy. Jak napisała jedna z uczennic: “zrozumiałam i nadrobiłam materiały, których moja szkoła nie zdążyła przerobić.”

W naukach ścisłych zdarza się odtwarzać kolejne kroki rozwiązania bez rozumienia stojącej za nimi teorii. Korepetycje pomogą Ci w dogłębnym rozumieniu stosowanych pojęć. Doświadczyła tego jedna z naszych uczennic: “wyjaśniłam sobie wiele zagadnień, których nie byłam pewna.”

Wspólna praca to nie tylko porządkowanie wiedzy, ale i wyjątkowo satysfakcjonujące, wielkie przełomy. Wystarczy, że ktoś wytłumaczy coś w nowy sposób, który uzupełni dotychczasową lukę w rozumieniu, żebyśmy doświadczyli cudownego oświecenia – “nauczyłam się logarytmów, co wcześniej było nieosiągalne”.

3) Poprawa wyników

Prawdopodobnie jest to najbardziej oczywisty punkt na tej liście. Dla wielu jest to cel, dla którego przychodzą na korepetycje. Z radością możemy obwieścić, że dobre korepetycje realnie przyczyniają się do poprawy ocen.

97% osób biorących udział w naszej ankiecie (70 na 72 osoby) zadeklarowało, że dzięki korepetycjom ich oceny są wyższe niż wcześniej.

Chociaż wynik testu nie świadczy o człowieku, to poprawa wyników w nauce przynosi dużą satysfakcję, motywację do podejmowania kolejnych wyzwań i szersze możliwości wyboru dalszej edukacji.

4) Dobre przygotowanie do egzaminów

Egzaminy. To słowo potrafi przyprawić o gęsią skórkę nawet najtwardszych z nas. Na szczęście, jak pokazały doświadczenia wielu uczniów, korepetycje pomagają z większą pewnością siebie podchodzić do tych wymagających wyzwań. Dają Ci poczucie zaufania do swoich umiejętności, pewność, że jesteś dobrze przygotowany, że zadbałeś o wszystko, na co masz wpływ. Jak napisała jedna z uczennic: “czuję się gotowa do matury”.

Nie uczymy się jednak dla samego poczucia gotowości do wykazania się swoją wiedzą. Zależy nam przede wszystkim na owocach tych przygotowań, a są nimi efekty w postaci zdanych egzaminów. Takich świadectw wśród uczniów korzystających z korepetycji nie brakuje!

“Dzięki korepetycjom poprawiłam wyniki z próbnych matur z około 40/50% na 80-85%” czy “udało mi się napisać bardzo dobrego internala i przygotować się do matury IB”.

Mniej oczekiwane korzyści z korepetycji

Niespodziewane korzyści z korepetycji

5) Zmiana nastawienia do nauki

Prawdziwa transformacja zachodzi nie tylko na poziomie wiedzy, ale również w samym stosunku ucznia do nauki. Jest to jedna z wynikających z korepetycji korzyści, która może znacząco wpłynąć na Twoje życie. Nieumiejętnie prowadzone zajęcia w szkole mogą zniechęcić do nauki nawet (a może wręcz szczególnie) jej największych miłośników. Z kolei pełen pasji nauczyciel, który włada tajemną sztuką prostego wyjaśniania trudnych zagadnień, potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Jak to trafnie ujął jeden z naszych uczniów: “zacząłem rozumieć rzeczy, których nie rozumiałem, a matematyka z męki stała się przyjemnością”

To właśnie indywidualne podejście i wsparcie korepetytora potrafią przekształcić poczucie przytłoczenia i frustracji w pewność siebie i chęć dalszego rozwoju.

Kiedy uczniowie mają możliwość pracy z nauczycielem, który dostosowuje metody nauczania do ich indywidualnych potrzeb, frustracja i zniechęcenie ustępują miejsca zrozumieniu. Jak napisała jedna z uczennic: “dzięki korepetycjom przekonałam się do przedmiotu, zachęciłam się do pracy z nim i uzupełniłam braki w wiedzy”.

6) Wsparcie psychiczne

Choć rzadko który uczeń przychodzi na korepetycje, aby otrzymać wsparcie mentalne, to dobrze prowadzone korepetycje dostarczają wielu cennych zasobów psychicznych. Presja otoczenia, lęk przed nieznanym, czy brak pewności siebie mogą stanowić wielką przeszkodę na drodze do zdobycia wiedzy. Jak tu skupić się na zadaniu, kiedy przytłaczają nas własne myśli? Jeden z naszych uczniów napisał: “dzięki korepetycjom pokonałem blokady mentalne – nigdy tego nie zrozumiem, to nie dla mnie”.

Korepetycje to dobra okazja do przełamania barier i w efekcie nabrania pewności siebie i swoich umiejętności. Dobry nauczyciel pomaga zmienić demotywujące przekonania na własny temat i dostarcza podopiecznemu okazji do doświadczenia pełni swoich możliwości. Jak napisała jedna z uczennic: “korepetycje dały mi stabilność psychiczną i pewność siebie” – zasoby psychiczne nie do przecenienia.

7) Mniej stresu

Stres jest powszechnym problemem wśród uczniów, którego nie należy bagatelizować. Przewlekły stres wpływa nie tylko na skuteczność nauki, ale również powoli degraduje nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Dlatego też z wielką radością patrzymy na wyniki naszych ankiet pokazujące, że korepetycje pomogły wielu naszym uczniom obniżyć poziom doświadczanego stresu: “udało mi się opanować materiał i czuć się przygotowana do matury, nie stresuję się”, “nie boje się lekcji matematyki w szkole”, “zmniejszył się mój strach przed pisaniem matury:)”.

Zależy nam na tym, żeby korepetycje niwelowały stres na dwóch poziomach. Pierwszym – bardziej powierzchownym, poprzez uzupełnianie Waszej wiedzy i budowanie umiejętności, abyście czuli się kompetentni. Nie zgadzamy się jednak na poprzestanie na stwierdzeniu, że “każdy uczeń się stresuje, więc to nic takiego”. Nauka powinna odbywać się we wspierającym środowisku. Dlatego też staramy się poprzez korepetycje zdejmować z Was ciężar narracji, która na pierwszym miejscu stawia realizację programu i wyniki, a nie człowieka i jego potrzeby. Wielu uczniów, dzięki korepetycjom, zyskuje przestrzeń, w której mogą otwarcie wyrazić swoje wątpliwości, nie bojąc się oceny czy krytyki. Jeśli szkoła nie tworzy dla Ciebie sprzyjającego środowiska do nauki, to korepetycje mogą być dla Ciebie tym bezpiecznym miejscem do rozwoju.

8) Zwiększenie motywacji do nauki

Korepetycje pomagają uczniom w przetrwaniu frustrujących okresów spadku efektywności czy braku postępów. Dzięki nim uczniowie nie poddają się na drodze do zdobywania wiedzy. Rozwijanie nowych umiejętności to nie jest prosta funkcja liniowa tylko pełna zmienności tzw. krzywa uczenia się.

Krzywa uczenia się

Proces uczenia się ma swoją nieubłaganą dynamikę – na początku zwykle doświadczamy szybkiego rozwoju umiejętności, co jest niezwykle satysfakcjonujące. Po tym euforycznym czasie pierwszych rozwiązanych problemów kolejnego poziomu skuteczności nie zdobywamy już tak sprawnie. Popełniamy błędy, coś, co kiedyś nam wychodziło, przestaje nam wychodzić. Nasze umiejętności zdają się nie rozwijać, nawet pomimo ciągłych starań. Okres ten skłania do porzucenia dalszych działań w tym kierunku i znalezienia sobie jakiegoś bardziej satysfakcjonującego zajęcia.

Regularna nauka pod okiem nauczyciela pozwala przetrwać wspólnie te niełatwe momenty i wejść na wyższy poziom umiejętności. To nie są puste słowa. Jak mówią sami uczniowie: “zdałem z fizyki, miałem motywację, aby się uczyć”, “byłam bardziej zmotywowana, aby się częściej uczyć matematyki i dobrze przygotować się do matury z matematyki.”.

9) Zdobycie ponadprogramowej wiedzy

Niektórzy uczniowie potrzebują uczyć się pod specyficzny konkurs czy egzamin. Jednak nie tak łatwo przygotować się do tego rodzaju wyzwań na własną rękę. Już samo zapoznanie się z programem, specyficznymi wymaganiami i sposobem oceniania może zająć sporo czasu. Przychodząc na korepetycje do osoby, która zna obowiązujące na danym egzaminie czy konkursie wytyczne, można od razu przejść do właściwej nauki! Jak napisał jeden z naszych uczniów: dzięki korepetycjom “udało mi się skutecznie przygotować do matury rozszerzonej, jak i innych egzaminów wymagających ponadprogramowej wiedzy”.

Największą przyjemnością dla niektórych korepetytorów jest uczenie fellow science enthusiasts. Osoby żywo zainteresowane daną dziedziną nauki, które fascynuje dogłębne rozumienie pobieżnie omawianych w szkole zagadnień. W naszej szkole znajdzie się niejeden pasjonat, który chętnie przyjmie pod swoje skrzydła młodego science freaka. Dla takiego ucznia korepetycje to świetna okazja do rozwijania swoich zainteresowań. Korepetytor z pasji będzie dobrze rozumiał Twoje zajawki, z chęcią zagłębi się we frapujące Cię pytania i zainspiruje do dalszych poszukiwań.

10) Regularność i lepsza organizacja nauki

Dla wielu osób trudność w znalezieniu czasu na naukę nie wynika z faktycznego braku czasu, ale z braku wyrobienia zwyczaju regularnej nauki. Uczenie się pod okiem korepetytora wspiera regularność, która pozwala na skuteczne utrwalanie wiedzy. Dzięki cotygodniowym zajęciom uczniowie mogą śledzić swoje postępy i wraz z nauczycielem testować różne strategie nauki.

Co więcej, zobowiązanie wobec kogoś bywa dla wielu osób motywujące, a wspólne zajęcia pomagają skoncentrować się na nauce. Trudno utrzymać taki poziom zaangażowania i regularności ucząc się samemu. Jak napisał jeden z uczniów: “odbywanie zajęć co tydzień pomogło mi wypracować pewną rutynę i zadbać o systematyczność mojej nauki.”

Bez nawyku regularnej nauki łatwo o zaległości, które nieubłaganie, zamiast maleć, mają tendencję do piętrzenia się. Jedna z uczennic opisuje: “pokonałam problem ze znalezieniem czasu na matematykę – po prostu miałam na to wydzielony czas w tygodniu dzięki zajęciom. Dzięki temu miałam też regularność w rozwiązywaniu zadań z matmy i zawsze byłam na bieżąco.”

Niespodziewane korzyści z korepetycji

Sekretny składnik udanych korepetycji

11) Doświadczenie pozytywnej relacji z nauczycielem

Wisienka na torcie naszego podejścia do nauczania. Uczniowie piszą, że na naszych zajęciach panuje przyjacielska atmosfera, a na korepetycje naprawdę chce się przychodzić.

Swobodna relacja z nauczycielem może jednak budzić wątpliwości zwłaszcza u osób ceniących sobie hierarchię. W szkole nauczyciele nierzadko nadużywają autorytetu wynikającego z władzy formalnej. Nie dbają za to o budowanie zdrowego autorytetu, który swoje źródło ma w autentycznej relacji.

Jak pokazują nasze doświadczenia tworzenie otwartej atmosfery, w której rozwijają się takie szczere relacje działa niesamowicie ożywczo na młodych ludzi! Zajęcia wcale nie muszą przy tym tracić na profesjonalizmie. Jak napisał jeden z uczniów naszych zajęć grupowych: “przesunęliśmy granice pozytywnego kontaktu z nauczycielem poprzez fantastyczne żarty”. To dla nas znak, że tego właśnie od osób prowadzących korepetycje potrzebujecie – nie tylko suchych kompetencji, ale i pozytywnej energii. Dzięki temu korepetycje to naprawdę czysta przyjemność.

Synergia korzyści z korepetycji

Inspirujące historie uczniów są najlepszym świadectwem skuteczności korepetycji. Pokazują one, że dodatkowe zajęcia nie muszą być jedynie sposobem na poprawienie ocen. Ankieta przeprowadzona wśród uczniów ujawniła zarówno podstawowe korzyści z korepetycji takie jak poprawę umiejętności rozwiązywania zadań czy lepsze wyniki w testach, ale także mniej oczekiwane zalety, które pozytywnie wpływają na ogólny dobrostan ucznia. Korepetycje tym samym okazują się inwestycją nie tylko w wiedzę, ale także w wiele cennych zasobów psychicznych.

Warto pamiętać, że przy tak skomplikowanych procesach, jak “uczenie się” efekt jest większy niż suma poszczególnych korzyści. Dlatego temat ten nigdy nie przestanie nas fascynować!

Chcesz na własnej skórze przekonać się co dają dobre korepetycje? Zapraszamy do przyjrzenia się naszej ofercie.

Co jeszcze ma do powiedzenia Wujek Foster

Korepetycje indywidualne czy grupowe?

Korepetycje stanowią duże wsparcie w zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza w przypadku języków i nauk ścisłych, jak matematyka. To nie tylko powtarzanie materiału, ale także jego zrozumienie i praktyka. Jeśli rozważasz, czy wybrać indywidualne,

GameLab czyli grupowe zajęcia projektowe z fizyki

Szkolna nauka fizyki się nie sprawdza? Nasze zajęcia projektowe z fizyki, czyli autorska metod nauczania absolwenta Oksfordu, czekają!

Jak wybrać temat Internal Assessment?

Pierwszy krok do napisania dobrego Internal Assessment. Co wziąć pod uwagę będąc na etapie wyboru tematu swojej pracy?