Topics napisane na tablicy jako tematy IB

Jak wybrać temat Internal Assessment?

Jednym z elementów, które wyróżniają program International Baccalaureate (IB) spośród innych programów nauczania, jest obowiązkowa praca Internal Assessement (IA). Wchodzi ona w skład finalnej oceny z każdego zdawanego na maturze przedmiotu. Jednocześnie jest to dla większości uczniów bardzo trudne zadanie. IA jest sporą objętościowo pracą, a już sam wybór tematu Internal Assessment wymaga od uczniów inwencji i zaangażowania.

Krok ten jest bardzo ważny, ponieważ temat w dużej mierze wpływa na ocenę całej pracy. Jest też jednak tym trudniejszy, że IB nie nakłada ograniczeń na zakres tematów, których IA może dotyczyć. Stawia jedynie wymagania co do charakteru pracy. Dlatego też w tym artykule przedstawimy wskazówki jak szukać tematu, którego opracowanie spełni wymagania stawiane IA.

Jakie warunki powinien spełniać dobry temat Internal Assessment? W którym kierunku postawić ten pierwszy krok w pisaniu IA, czyli gdzie szukać inspiracji do wyboru tematu?

Kryteria oceny, z których warto zdawać sobie sprawę

Celem pisania IA z punktu widzenia IB jest zaangażowanie ucznia we własną eksplorację danej dziedziny wiedzy. Wynika z tego, iż bardzo ważnymi cechami dobrego tematu IA jest praktyczność i unikalność. Oczekuje się od uczniów, że dostrzegą oni wokół siebie problem lub interesujący dla nich element świata i wykorzystają wiedzę nabytą w szkole do zbadania tego zagadnienia w kreatywny i niecodzienny sposób.

Ważną rzeczą w całym procesie jest pokazanie pełnego zaangażowania i indywidualnego podejścia do danego zagadnienia, czy problemu. Są to właściwości pracy oceniane w kryterium C: Personal engagement. Napisanie IA powinno być rozwijające i satysfakcjonujące intelektualnie dla ucznia. Mimo tego, że taka forma nauki jest pełna niepewności, ciągłego testowania kolejnych rozwiązań i podejmowania decyzji co do ich przydatności, IB nakłada na uczniów dodatkowe warunki, które dalej utrudniają cały proces.

Dokładniej, praca powinna także mieć jasny, konkretny i praktyczny cel oraz zgodnie z kryterium E: Use of mathematics prezentować poziom odpowiadający merytorycznie programowi przedmiotu realizowanego przez ucznia. Skąd zatem najlepiej zaczerpnąć inspiracje do wyboru tematu przy tylu wymaganiach i w jaki sposób szybko oceniać pojawiające się pomysły?

Gdzie szukać tematu Internal Assessment?

Przyjrzyj się swoim zainteresowaniom

Pierwszym miejscem, w którym dobrze jest “rozejrzeć się” w poszukiwaniu tematu Internal Assessment jest hobby.

Warto zastanowić się, czy matematyka może pomóc Wam poradzić sobie z trudnościami, które być może napotykacie podczas realizacji swoich pasji albo odpowiedzieć na pytanie, które w danym zagadnieniu jest dla Was nurtujące.

Jeśli Waszym zainteresowaniem jest sama matematyka, w IA można także zaprezentować pasjonujące Was zagadnienie matematyczne, również spoza programu IB. Jednak należy wówczas pamiętać o tym, żeby skupić się na zastosowaniu danego zagadnienia, a nie na samym opisie teoretycznym.

Zbadaj problemy życia codziennego lub społecznego

Innym sposobem, który może pomóc Wam znaleźć temat IA, jest zastanowienie się czy w Waszym życiu codziennym pojawiają się problemy, do których rozwiązania można byłoby wykorzystać matematykę. A może takie problemy dostrzegacie w jeszcze większej skali: w swoim kraju lub na całym świecie?

Wiadomo, że nad tak powszechnymi problemami intensywnie myśli już na pewno wiele osób. Jednak nawet temat, który rozwiązuje bardzo uproszczoną wersję globalnego problemu, będzie zgodnie z misją IB bardzo atrakcyjny. A przede wszystkim Ty sam/a dużo nauczysz się, pracując nad nim.

Równocześnie przy każdym pomyśle na temat należy zwracać uwagę na to, jakich zagadnień matematycznych on dotyczy. Obliczenia, wykresy i ich analiza mają stanowić wystarczająco dużą część pracy – najlepiej, żeby były jej fundamentalną częścią.

Jak zweryfikować czy nasz pomysł na temat Internal Assessment jest odpowiedni?

Dobry temat IA:

  • przedstawia konkretny i praktyczny cel pracy
  • jest rozwijający i satysfakcjonujący intelektualnie dla ucznia (kryterium C: Personal engagement)
  • jest związany z zainteresowaniami lub bezpośrednio z życiem ucznia (kryterium C: Personal engagement)
  • wymaga pełnego zaangażowania i indywidualnego podejścia ucznia do badanego problemu (kryterium C: Personal engagement)
  • wykorzystuje wiedzę nabytą w szkole (kryterium E: Use of mathematics)

Jak widać, IB stawia przed Wami w postaci napisania IA zadanie trudne. Wymaga ono pewnego rodzaju odwagi w poruszaniu się i próbach rozwiązania problemów, co do których nie ma pewności, czy rozwiązania posiadają. Jest to typowo uniwersytecki sposób działania i rozumowania – to może być jeden z pierwszych poważnych momentów, aby zobaczyć, czy taki sposób pracy jest dla Ciebie.

Wybór tematu IA często wiąże się z badaniem wielu zagadnień i odrzucaniem kolejnych pomysłów, które są z nimi związane. Jest to niewygodne zadanie, szczególnie że dopiero zaczynacie zgłębiać konkretne dziedziny nauki w nieuproszczonej formie. Osoby nieposiadające szerokiej perspektywy w świecie matematyki mogą utknąć w procesie ciągłego poszukiwania i nieustannie odbijać się od problemów, które są zbyt łatwe lub zbyt trudne na wystarczająco bogaty matematycznie temat IA.

Dlatego na konsultacjach IA w Foster High pomagamy weryfikować Wasze pomysły. Odradzamy te, o których patrząc z perspektywy większego doświadczenia, wiemy, że nie są dobrym materiałem na IA, a wzbogacamy naszym doświadczeniem pomysły mające potencjał na ciekawe i dobrze ocenione IA. Dzięki takiemu wsparciu będziecie mogli poświęcić więcej czasu na opracowanie finalnego tematu i nabierzecie wprawy w trafnej weryfikacji swoich pomysłów.

Co jeszcze ma do powiedzenia Wujek Foster

Korepetycje indywidualne czy grupowe?

Korepetycje stanowią duże wsparcie w zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza w przypadku języków i nauk ścisłych, jak matematyka. To nie tylko powtarzanie materiału, ale także jego zrozumienie i praktyka. Jeśli rozważasz, czy wybrać indywidualne,

GameLab czyli grupowe zajęcia projektowe z fizyki

Szkolna nauka fizyki się nie sprawdza? Nasze zajęcia projektowe z fizyki, czyli autorska metod nauczania absolwenta Oksfordu, czekają!

Jak wybrać temat Internal Assessment?

Pierwszy krok do napisania dobrego Internal Assessment. Co wziąć pod uwagę będąc na etapie wyboru tematu swojej pracy?