Przedstawiona różnica pomiędzy pojęciem procenta a punktu procentowego