Przedstawione na przykładach powiększania i pomniejsza o procent