Nauczyciel tłumaczący indywidualnie uczniowi zagadnienia matematyczne

W co wierzymy w Foster High – model edukacji po naszemu

Często naturalnym sposobem nauczania jest odtwarzanie metod nauczania, które znamy z własnego szkolnego doświadczenia. Te jednak w większości okazują się nie być skuteczne, a często wręcz szkodliwe. Młody umysł w procesie nauki naturalnie podąża za swoją ciekawością. Pozwala to człowiekowi na odkrywczą eksplorację i naukę poprzez doświadczanie. Gdzie jednak znaleźć odpowiednią przestrzeń by móc realizować taki model edukacji?

Szkoła jako miejsce rozwoju

Foster to przede wszystkim miejsce, w którym uczeń może się rozwijać. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie da się nałożyć uczniom wiedzy przysłowiową łopatką prosto do głowy. Co więcej, cieszymy się z tego, że nie tak ten proces wygląda, gdyż wiemy jaką frajdę daje popychana wewnętrzną ciekawością nauka i jak jest skuteczna. Od lat zastanawiamy się nad tym, jak tworzyć środowisko, w którym uczniowie z zapałem budować będą swoją własną strukturę wiedzy. Mamy na to kilka pomysłów!

Rozwijanie samodzielności

Niezwykle zależy nam na wspieraniu młodych ludzi w samodzielnym zdobywaniu umiejętności i wiedzy. 

Kibicujemy im i podpowiadamy w ramach potrzeby, nie pozbawiając ich jednak cennego dydaktycznie testowania swoich własnych ścieżek rozumowań. Dociekamy za to wraz z nimi, jak doszli do jakiegoś rozwiązania, pozwalając na samodzielne wyłapanie luk w rozumowaniu czy pomyłek. Nic tak nie zatrzymuje w działaniu, jak głęboko wpojony lęk przed popełnianiem błędów. Dlatego chcemy zdjąć ten ciężar z ramion młodych ludzi i nauczyć ich samodzielnego działania w akceptującej atmosferze. Uczniowie mający doświadczenie swojej sprawczości, dodatkowo wyposażeni w umiejętność krytycznego myślenia stają się pełni odwagi do podejmowania nowych wyzwań.

Regularna praktyka

Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, bez praktykowania zdobywanych umiejętności się nie obejdzie. 

Chcemy uczyć młodych ludzi, że ich zaangażowanie ma znaczenie, a włożony w naukę wysiłek procentuje. Wspieramy ich regularne starania i pomagamy organizować swoją pracę. Staramy się uświadamiać ich, że robią to wszystko dla siebie, że prace domowe nie są dla nas, tylko dla nich. Chcielibyśmy, by praktykowanie nowych umiejętności było interesujące, dobrowolne i przynosiło satysfakcję. Wejście w dorosłość, w której już nikt nie pokazuje palcem, co masz robić, może okazać się szokiem dla osób przyzwyczajonych do bycia posłusznym uczniem. Realizując nasz model edukacji chcemy budować w młodych ludziach postawę, która w przyszłości pozwoli im z satysfakcją samodzielnie podejmować inicjatywy i trwać w swoich postanowieniach.

Budowanie otwartości

Uważamy, że zbudowanie więzi i zaufania jest najlepszym fundamentem do przekazywania wiedzy. 

Staramy się tworzyć dla uczniów bezpieczną przestrzeń do dzielenia się swoimi problemami z poszanowaniem również naszej dyspozycji. Jesteśmy czujni na nietypowe zachowania jak spadek zaangażowania na zajęciach, przeciążenie czy przygnębienie. Wiemy, jak ważne jest reagowanie na problemy uczniów, jak wiele presji i obowiązków na nich spoczywa. Zależy nam na tym, by nie być obojętnym, wedle potrzeb dostosowujemy formę zajęć do dyspozycji ucznia i przekazujemy rodzicom alarmujące nas sygnały. Nie ukrywamy przed uczniami, że my także musimy czasem zastanowić się przez chwilę nad nowym zadaniem i jesteśmy otwarci na temat własnej ewentualnej niewiedzy i niepewności. Pokazujemy na swoim przykładzie, że to zupełnie normalne czasem potrzebować na coś nieco więcej czasu albo prosić o pomoc zebraną wokół siebie społeczność, w naszym przypadku resztę nauczycieli. Dzięki takiej otwartości okazujemy uczniom dbałość o jakość naszego nauczania, a relacja z uczniem staje się bardziej szczera. 

Konstruktywny feedback

Poprzez nasz feedback pokazujemy uczniom, że warto patrzeć na siebie serdecznym spojrzeniem i śledzić swoje postępy. 

Konstruktywny feedback może pomóc w poprawie wyników w nauce poprzez identyfikację obszarów wymagających ulepszenia i wskazanie konkretnych działań, które można w tym celu podjąć. Nie chcemy jednak odbierać uczniom cennej sprawczości. W związku z tym nie tylko komentujemy działania uczniów, ale też zadajemy im pytania o poprawność rozwiązania, tak aby z czasem mogli stać się dla samych siebie pomocą w sprawdzaniu poprawności rozumowania i obliczeń. Wierzymy, że otrzymywanie konstruktywnego feedbacku zwiększa motywację i zaangażowanie w wykonywane zadania. Uczniowie wiedzą, że jesteśmy uważni na ich pracę i że mogą liczyć na naszą pomoc we wspieraniu ich rozwoju. Doceniając osiągnięcia i umiejętności, mamy nadzieję pozytywnie wpływać na poczucie własnej wartości przychodzących do nas młodych ludzi. Dalecy jesteśmy od oceniania, chcemy naszych uczniów konstruktywnie wspierać.

Model edukacji przyjazny człowiekowi

Mamy nadzieję, że artykuł ten zachęci Was do refleksji nad edukacją, pokazując, że można inaczej. Temat ten będzie nam towarzyszył również w innych artykułach, gdyż sami stale się uczymy i chcemy z Wami na ten temat dyskutować.

Jak wygląda według Ciebie edukacja sprzyjająca uczeniu się? Podziel się swoją refleksją, może odkryjemy razem coś ważnego!

Co jeszcze ma do powiedzenia Wujek Foster

Korepetycje indywidualne czy grupowe?

Korepetycje stanowią duże wsparcie w zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza w przypadku języków i nauk ścisłych, jak matematyka. To nie tylko powtarzanie materiału, ale także jego zrozumienie i praktyka. Jeśli rozważasz, czy wybrać indywidualne,

GameLab czyli grupowe zajęcia projektowe z fizyki

Szkolna nauka fizyki się nie sprawdza? Nasze zajęcia projektowe z fizyki, czyli autorska metod nauczania absolwenta Oksfordu, czekają!

Jak wybrać temat Internal Assessment?

Pierwszy krok do napisania dobrego Internal Assessment. Co wziąć pod uwagę będąc na etapie wyboru tematu swojej pracy?