NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK I NAJMNIEJSZA WSPÓLNA WIELOKROTNOŚĆ

\(NWD(x,y) =\) Największy Wspólny Dzielnik liczb naturalnych \(x\) i \(y\) to największa liczba naturalna dzieląca jednocześnie liczbę \(x\) i \(y\) bez reszty.

Przedstawienie na przykładach sposobu na znalezienie największego wspólnego dzielnika dwóch liczb.
NWW - Najmniejsza Wspólna Wielokrotność

\(NWW(x,y) =\) Najmniejsza Wspólna Wielokrotność liczb naturalnych \(x\) i \(y\) to najmniejsza liczba naturalna, która dzieli się bez reszty przez \(x\) oraz przez \(y\) .