NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK (NWD)

\(NWD(x,y) =\) Największy Wspólny Dzielnik liczb naturalnych \(x\) i \(y\) to największa liczba naturalna dzieląca jednocześnie liczbę \(x\) i \(y\) bez reszty. NWD wykorzystujesz za każdym razem, gdy skracasz ułamki – jest to wartość, przez którą możesz skrócić obie liczby występujące w liczniku i mianowniku.

Przedstawienie na przykładach sposobu na znalezienie największego wspólnego dzielnika dwóch liczb.

$$\frac{90}{420}=\frac3{14}$$

Dzięki temu wiemy, że najlepiej (za jednym zamachem) jest skrócić przez 30.

NAJMNIEJSZA WSPÓLNA WIELOKROTNOŚĆ (NWW)

\(NWW(x,y) =\) Najmniejsza Wspólna Wielokrotność liczb naturalnych \(x\) i \(y\) to najmniejsza liczba naturalna, która dzieli się bez reszty przez \(x\) oraz przez \(y\) . Najpopularniejszym zastosowaniem NWW jest rozszerzanie ułamków.

NWW - Najmniejsza Wspólna Wielokrotność