BŁĘDY

BŁĄD BEZWZGLĘDNY

$$\left|w-p\right|$$

gdzie:

\(w\) – wartość rzeczywista, dokładna

\(p\) – wartość przybliżona, oszacowana

Dlaczego bezwzględny? Względny oznacza “zależny”. Mówi o tym o ile się pomyliliśmy. Jeśli błąd bezwzględny w pomiarze długości autostrad wychodzi kilka metrów, to można uznać, że jest to błąd dopuszczalny. Jeśli zaś mierzymy długość biurka – kilka metrów różnicy oznacza, że jest coś nie tak. Aby określić czy błąd jest dopuszczalny posłużymy się błędem względnym.

BŁĄD WZGLĘDNY

$$\frac{\left|w-p\right|}{\left|w\right|}$$

Teraz wiemy jak te kilka metrów różnicy odnosi się do całości. Jeśli jest w odniesieniu do długości autostrady (kilkaset kilometrów), to wartość będzie bardzo mała, czyli błąd jest dopuszczalny. Często błąd względny przedstawia się jako błąd procentowy.

BŁĄD PROCENTOWY

$$\frac{\left|w-p\right|}{\left|w\right|}\times100\%$$

W procentach wiemy czy to dużo, czy mało. Dane te wykorzystuje się m. in. w statystyce, określaniu dokładności narzędzi pomiarowych, itp.